شنبه 27 مهر 1392

تور مجازی دبستان ها

تور مجازی دبستان علامه طباطبایی 

 دبستان پسرانه ی علامه محمد حسین طباطبایی 

مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی

تلفن های مجتمع علامه طباطبایی: 65 - 44833962

وب سایت : www.atcce.com

تور مجازی در وب سایت مجتمع علامه طباطبایی : www.atcce.com/vt

تور مجازی کلاس 2 ب دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران تور مجازی کلاس 2 ب دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران

کلاس 2 ب دبستان پسرانه ی علامه محمد حسین طباطبایی واحد مرزداران


تور مجازی کلاس 1 الف  دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران تور مجازی کلاس 1 الف دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران

کلاس 1 الف دبستان پسرانه ی علامه محمد حسین طباطبایی واحد مرزداران


تور مجازی کلاس 2 الف دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران تور مجازی کلاس 2 الف دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران

کلاس 2 الف دبستان پسرانه ی علامه محمد حسین طباطبایی واحد مرزداران


تور مجازی کلاس 1 ب دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران تور مجازی کلاس 1 ب دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران

کلاس 1 ب دبستان پسرانه ی علامه محمد حسین طباطبایی واحد مرزداران


تور مجازی راهرو طبقه سوم دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران تور مجازی راهرو طبقه سوم دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران

راهرو طبقه سوم دبستان پسرانه ی علامه محمد حسین طباطبایی واحد مرزداران


تور مجازی کلاس رنگین کمان دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران تور مجازی کلاس رنگین کمان دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران

کلاس رنگین کمان دبستان پسرانه ی علامه محمد حسین طباطبایی واحد مرزداران


تور مجازی کلاس سرو دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران تور مجازی کلاس سرو دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران

کلاس سرو دبستان پسرانه ی علامه محمد حسین طباطبایی واحد مرزداران


تور مجازی کلاس سپیدار دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران تور مجازی کلاس سپیدار دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران

کلاس سپیدار دبستان پسرانه ی علامه محمد حسین طباطبایی واحد مرزداران


تور مجازی کلاس باران دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران تور مجازی کلاس باران دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران

کلاس باران دبستان پسرانه ی علامه محمد حسین طباطبایی واحد مرزداران


تور مجازی راهرو طبقه دوم دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران تور مجازی راهرو طبقه دوم دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران

راهرو طبقه دوم دبستان پسرانه ی علامه محمد حسین طباطبایی واحد مرزداران


تور مجازی سایت کامپیوتر  دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران تور مجازی سایت کامپیوتر دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران

سایت کامپیوتر دبستان پسرانه ی علامه محمد حسین طباطبایی واحد مرزداران


تور مجازی حیاط دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران تور مجازی حیاط دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران

حیاط دبستان پسرانه ی علامه محمد حسین طباطبایی واحد مرزداران


تور مجازی سالن ورزش دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران تور مجازی سالن ورزش دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران

سالن ورزش دبستان پسرانه ی علامه محمد حسین طباطبایی واحد مرزداران


تور مجازی اتاق مشاوره و برنامه ریزی درسی دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران تور مجازی اتاق مشاوره و برنامه ریزی درسی دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران

اتاق مشاوره و برنامه ریزی درسی دبستان پسرانه ی علامه محمد حسین طباطبایی واحد مرزداران


تور مجازی اتاق مدیر دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران تور مجازی اتاق مدیر دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران

اتاق مدیر دبستان پسرانه ی علامه محمد حسین طباطبایی واحد مرزداران


تور مجازی سالن غذا خوری دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران تور مجازی سالن غذا خوری دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران

سالن غذا خوری دبستان پسرانه ی علامه محمد حسین طباطبایی واحد مرزداران

تور مجازی سالن غذا خوری دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران تور مجازی سالن غذا خوری دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران

سالن غذا خوری دبستان پسرانه ی علامه محمد حسین طباطبایی واحد مرزداران


 تور مجازی سالن ورودی دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران تور مجازی سالن ورودی دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران

سالن ورودی دبستان پسرانه ی علامه محمد حسین طباطبایی واحد مرزداران


تور مجازی درب ورودی اولیا و همکاران دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران تور مجازی درب ورودی اولیا و همکاران دبستان علامه طباطبایی واحد مرزداران

درب ورودی اولیا و همکاران دبستان پسرانه ی علامه محمد حسین طباطبایی واحد مرزداران

نظرات (0)
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد